Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale formulier. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Carnaval.nu B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Wilt u uw aankoop ruilen of retourneren dan dient u onderstaand formulier volledig in te vullen, alleen met een volledig ingevuld formulier kunnen wij uw retour verwerken.

Let op: Uitgesloten van retour zijn pruiken, panty's, kousen, snorren, baarden, bakkenbaarden, gebitjes, tanden en onderbroekjes die uit de verpakking zijn gehaald. Deze nemen wij niet aan vanwege hygienische redenen. Artikelen uit de sale zijn speciale aanbiedingen hierop zit geen recht van retour.

Persoonlijke gegevens

Order gegevens

Opmerking

* Verplichte velden